Home

نماینده نایین: موضوع چند شغله ها پیگیری شود

تهران-ایرنا- نماینده مردم نایین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که باید موضوع چند شغله ها به جدیت پیگیری شود گفت: افراد نباید بیش از یک شغل داشته باشند.

نماینده نایین: موضوع چند شغله ها پیگیری شود