Home

سالانه 100 اثر در زمینه شعر و ادبیات در حوزه هنری به چاپ می رسد

زنجان -ایرنا- مدیر آفرینش های ادبی حوزه هنری گفت: به طور میانگین سالانه 100 اثر در زمینه شعر و ادبیات انقلاب اسلامی در حوزه هنری به چاپ می رسد.

سالانه 100 اثر در زمینه شعر و ادبیات در حوزه هنری به چاپ می رسد
  test