Home

هتریک تیم منتخب جهان برابر شطرنج بازان ایرانی

انزلی-ایرنا-با وجود نزدیکی امتیازها و نتایج خوب کسب شده در دورسوم رقابت های شطرنج جام ستارگان توسط تیم منتخب ایران، برای سومین روز متوالی پیروزی در مسابقات امروز به نام تیم منتخب جهان ثبت شد.