توفان و گردوغبار سیستان 1353 نفر را راهی مراکز درمانی کرد

زاهدان- ایرنا- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل گفت: هزار و 353 نفر در سیستان به دلیل مشکلات تنفسی ناشی از توفان و گرد و خاک حاکم بر منطقه راهی مراکز درمانی شدند.

توفان و گردوغبار سیستان 1353 نفر را راهی مراکز درمانی کرد