Home

آمام جمعه آران و بیدگل: تکمیل راه های مواصلاتی اولویت اول شهرستان است

آران و بیدگل، کاشان - ایرنا - امام جمعه آران و بیدگل گفت: اولویت اول این شهرستان تکمیل راه های مواصلاتی است که مهم ترین این راه ها جاده آران و بیدگل -گرمسار است و توجه ویژه وزارت راه و شهرسازی را می طلبد.

آمام جمعه آران و بیدگل: تکمیل راه های مواصلاتی اولویت اول شهرستان است