Home

ضرورت بهره گیری از فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات بهتر به زائران

مشهد – ایرنا – تولیت آستان قدس رضوی با تاکید بر ضرورت بهره گیری از فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات بهتر به زائران گفت: این مهم علاوه بر تسهیل خدمت رسانی، می تواند منشا خدمات بهتر و عادلانه تر به زائران بارگاه منور رضوی باشد.

ضرورت بهره گیری از فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات بهتر به زائران
  test