جمعی از شهروندان ندوشن جلوگیری از تخریب محیط زیست و منابع طبیعی را خواستار شدند

یزد- ایرنا- جمعی از شهروندان ندوشن و اعضای تشکل های زیست محیطی این شهر روز جمعه در اجتماعی نسبت به تخریب محیط زیست از طریق فعالیت های برخی معادن اعتراض کردند و جلوگیری از تخریب محیط زیست را از مسئولان خواستار شدند.

جمعی از شهروندان ندوشن جلوگیری از تخریب محیط زیست و منابع طبیعی را خواستار شدند