Home

2 هزار و 500 کامیون نخاله ساختمانی در دهلران برای مقابله با بیماری سالک جمع آوری شد

ایلام - ایرنا - فرماندار دهلران گفت: طی سالیان اخیر 2 هزار و 500 کامیون نخاله ساختمانی در این شهرستان دهلران برای مقابله با بیماری سالک جمع آوری شده است.

2 هزار و 500 کامیون نخاله ساختمانی در دهلران برای مقابله با بیماری سالک جمع آوری شد