حداقل سرمایه تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد 150 میلیون یورو تعیین شد

یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
حداقل سرمایه تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد 150 میلیون یورو تعیین شد

تهران- ایرنا- با تصویب شورای پول و اعتبار حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک برون‌مرزی در مناطق آزاد از 25 میلیون یورو به 150 میلیون یورو افزایش یافت.

تهران- ایرنا- با تصویب شورای پول و اعتبار حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد از 25 میلیون یورو به 150 میلیون یورو افزایش یافت. به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، همچنین بر اساس تصمیم جدید این شورا، انجام عملیات بانکی برون مرزی از طریق یک واحد مستقل تنها معطوف به تاسیس بانک بوده و ایجاد موسسه اعتباری غیربانکی در باب چنین عملیاتی منتفی است.
شورای پول و اعتبار این تصمیم را در جلسه یک هزار و 220 خود که هشتم تیر ماه امسال برگزار شد، با رویکرد تمهید شرایط حضور و فعالیت بانک هایی معتبر، برخوردار از سرمایه مکفی و توانمند برای انجام عملیات بانکداری برون مرزی در مناطق آزاد که قادر به جبران زیان های احتمالی وارده، پوشش ریسک ها، تضمین ثبات و پایداری و دارای ظرفیت اعتباری و تسهیلات دهی کافی باشند، اتخاذ کرده است.
تصمیم جدید بانک مرکزی پیرو بخشنامه شماره 94/127428 مورخ 18/05/1394 موضوع ابلاغ «دستورالعمل اجرایی ناظر بر تاسیس، فعالیت، نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران» به شبکه بانکی کشور اعلام شده است.
حداقل سرمایه تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد 150 میلیون یورو تعیین شد