Home

حداقل سرمایه تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد 150 میلیون یورو تعیین شد

تهران- ایرنا- با تصویب شورای پول و اعتبار حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک برون‌مرزی در مناطق آزاد از 25 میلیون یورو به 150 میلیون یورو افزایش یافت.