Home

کوروش متین: خوانندگان بزرگ موسیقی ایرانی در بُعد مالی سختگیرند

تهران- ایرنا- آهنگساز و سرپرست گروه «نیستان» در آستانه ی کنسرت این گروه گفت: بسیاری از خوانندگان بزرگ ما می خواهند 80 درصد از درآمد بلیت فروشی یک کنسرت به خواننده اختصاص یابد.

کوروش متین: خوانندگان بزرگ موسیقی ایرانی در بُعد مالی سختگیرند
  test