تجربه آب درمانی های اتریش درخدمت توسعه گردشگری سرعین استان اردبیل

یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
تجربه آب درمانی های اتریش درخدمت توسعه گردشگری سرعین استان اردبیل

اردبیل - ایرنا - ایده ها و تجربه های مراکز آب درمانی اتریش برای ایجاد تحول در آب درمانی ها، صنعت گردشگری و جذب گردشگر خارجی در شهرستان سرعین استان اردبیل به کار گرفته می شود.

اردبیل - ایرنا - ایده ها و تجربه های مراکز آب درمانی اتریش برای ایجاد تحول در آب درمانی ها، صنعت گردشگری و جذب گردشگر خارجی در شهرستان سرعین استان اردبیل به کار گرفته می شود. به گزارش ایرنا مجیدخدابخش استاندار اردبیل ، روز یکشنبه در دیدار و نشست با مجری و مدیر مراکز آب درمانی کشور اتریش در استانداری اردبیل گفت: جذب گردشگر خارجی برای استان اردبیل از الویت های کاری این استان است و برای رسیدن به این هدف از پیشنهاد بازنگری در طراحی شهر سرعین و متحول ساختن مراکز آب درمانی آن استقبال می شود.
وی افزود: سرعین مورد توجه گردشگران مختلف قرار دارد و به تازگی به دنبال ورود 20 هزار خودرو در یک روز به این شهر از پلیس راه خواسته شد از ورود خودروهای بیشتر به سرعین در آن روز جلوگیری کند.
وی اظهار کرد: استان اردبیل و شهرسرعین به لحاظ ظرفیت های طبیعی قابلیت میزبانی همایش های ورزشی ملی و بین المللی را دارند و متحول ساختن صنعت گردشگری و زیرساخت های آنها ضرورت دارد.
خدابخش بیان کرد: از پیشنهاد های متحول کننده گردشگری در سرعین در قالب طرح و ایده از سوی مجری و مدیر مراکز آب درمانی اتریش استقبال می کنیم و در صورت تمایل وی به سرمایه گذاری در چند طرح گردشگری نیمه تمام در سرعین، زمینه مشارکت و همکاری او را فراهم خواهیم کرد.
استاندار اردبیل ادامه داد: سرمایه گذاری در حوزه گردشگری، بازنگری در طراحی شهر و احداث هتل های چندستاره با امکانات گردشگری آب درمانی در سرعین ضرورت دارد و با استفاده از تجربه های اتریش در این زمینه به عملیاتی شدن آنها اقدام خواهیم کرد.
خدابخش گفت: مراکز آب درمانی سرعین ظرف 20 سال گذشته از حالت سنتی به وضعیت بهداشتی و قابل قبول تبدیل شده است اما هنوز جاذبه های لازم برای رغبت و پذیرش گردشگران خارجی را ندارند.
وی افزود: چاه های طرح انرژی زمین گرمایی مشکین شهر نیزعلاوه بر مصرف صنعتی قابلیت توسعه گردشگری را نیز دارند و از مواهب طبیعی این استان محسوب می شوند.
جاکوب ادینگر استاد دانشگاه وین، مالک چند مرکز آب درمانی با 47 سال سابقه مدیریت وکار در آب درمانی های اتریش نیز در این جلسه گفت: در شهر سرعین به اندازه تمام آب درمانی های کشور اتریش، مراکز آب درمانی وجود دارد و مردم با شوق بسیار از آن گنجینه های طبیعی استقبال می کنند.
وی افزود: وضعیت آب درمانی ها و گردشگری سرعین باید بیش از این متحول و به لحاظ انتظارهای متنوع گردشگران خارجی، زمینه رغبت و حضور آنها در این شهر فراهم شود.
وی اظهار کرد: شهر سرعین به بازسازی شهری نیاز دارد و مراکز آب درمانی باید از حالت سنتی و بهداشتی به حالت مدرن و مورد توجه بیشتر گردشگران خارجی درآیند و در این زمینه برای ارایه تجربه ها و ایده های آزموده شده خود، آماده هستیم.
ادینگر بیان کرد: باید نقشه ها و طرح های شهر سرعین و مراکز آب درمانی آن روشن شود تا زمینه های سرمایه گذاری ما برای احیای بیشتر آب درمانی های این شهر و جذب گردشگران خارجی مشخص شود.
وی ادامه داد: متحول ساختن سرعین زمانبر خواهد بود اما به لحاظ قابلیت های طبیعی و آب و هوای مطبوع اردبیل و سرعین، امکان رونق گردشگری خارجی در این استان مهیاست.
حسین حسینی مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری کشور نیز در این جلسه گفت: در سرعین تمایل به آب بازی بیشتر از آب درمانی است و لازم است نحوه استفاده از مراکز آب درمانی این شهرستان با تغییر دیدگاه متحول شود.
وی افزود: آب درمانی های اتریش و آلمان با ارایه 20 نوع خدمت متنوع به نوعی کلینیک تبدیل شده اند و به لحاظ تمایل مردم به طب سنتی، مراکز یادشده از رونق خاصی برخوردار هستند.
وی اظهار کرد: در صورت تغییر در مدل الگوی مصرف آب درمانی های سرعین، قابلیت این مراکز برای جذب گردشگر خارجی احیا خواهد شد.
شهر سرعین در 30 کیلومتری غرب شهرستان اردبیل به لحاظ داشتن چشمه های جوشان آب گرم، مراکز آب درمانی، مناظر و قابلیت های گردشگری طبیعی مورد توجه و استقبال گردشگران قرار دارد.
7124/6016
تجربه آب درمانی های اتریش درخدمت توسعه گردشگری سرعین استان اردبیل