Home

پیشرفته ترین سایت پرنده نگری کشور در کرمانشاه در حال ساخت است

کرمانشاه - ایرنا - مدیرکل محیط زیست کرمانشاه، گفت: پیشرفته ترین سایت پرنده نگری کشور در تالاب هشیلان کرمانشاه در حال ساخت است.