بانوی کارآفرین رامسری: سود کم و تولید با کیفیت عامل موفقیت است

نوشهر - ایرنا - یک بانوی کارآفرین رامسری با ایجاد یک کارگاه کوچک چرم دوزی در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل ، با ایجاد اشتغال برای تعدادی از زنان ، توانسته با استفاده از فضای مجازی دست ساخته های خودش را در سراسر کشور عرضه کند.

بانوی کارآفرین رامسری: سود کم و تولید با کیفیت عامل موفقیت است