Home

مصرف آب در آران و بیدگل به بالاترین حد خود رسید

آران و بیدگل، کاشان - ایرنا - رئیس امور آب و فاضلاب شهری آران و بیدگل گفت: مصرف آب در شهر آران و بیدگل با توجه به گرمای بی سابقه به بالاترین حد خود و مرز هشدار رسید.

مصرف آب در آران و بیدگل به بالاترین حد خود رسید