Home

هزینه بالای جذب سپرده، بهانه بانک ها برای دور زدن نرخ های رسمی سود تسهیلات

تهران- ایرنا- عمل نکردن برخی بانک ها به مصوبه شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به 18 درصد مشکلی است که علت آن را می توان در هزینه بالای جذب سپرده مردم در سال های گذشته جست و جو کرد.