کنسرت محسن یگانه پنجشنبه در بروجن برگزار می شود

شهرکرد-ایرنا- کنسرت موسیقی محسن یگانه از خوانندگان پاپ کشور روز پنجشنبه هفتم مردادماه در شهر بروجن برگزار می شود.

کنسرت محسن یگانه پنجشنبه در بروجن برگزار می شود