موارد اختلافی در تصویب قانون دائمی شدن مدارس غیردولتی رفع شد

تهران - ایرنا - رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه و مشارکت های مردمی، از رفع اختلافات بوجود آمده در تصویب قانون دائمی شدن مدارس غیردولتی از سوی شورای نگهبان خبر داد.

موارد اختلافی در تصویب قانون دائمی شدن مدارس غیردولتی رفع شد