آغازبکار کارگاه ساخت درهای حرم امام هادی(ع)وامام حسن عسکری(ع) دربندرعباس

دوشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۵
آغازبکار کارگاه ساخت درهای حرم امام هادی(ع)وامام حسن عسکری(ع) دربندرعباس

بندرعباس - ایرنا - ساخت درهای حرم امام هادی (ع) و امام حسن عسکری (ع) در بندرعباس با حضور فرماندار بندرعباس و جمعی دیگری از مسئولان هرمزگان پس از اقامه نمازمغرب و عشاء دوشنبه شب دراین شهر آغاز بکار کرد.

بندرعباس - ایرنا - ساخت درهای حرم امام هادی (ع) و امام حسن عسکری (ع) در بندرعباس با حضور فرماندار بندرعباس و جمعی دیگری از مسئولان هرمزگان پس از اقامه نمازمغرب و عشاء دوشنبه شب دراین شهر آغاز بکار کرد. به گزارش ایرنا فرماندار بندرعباس و رئیس هیات امنای بازسازی عتبات عالیات شهرستان درمراسم آغاز بکار این کارگاه اظهار داشت: چهار در چوبی حرم امام هادی (ع) و امام حسن عسکری (ع) هفته گذشته با حضور مردم وارد بندرعباس شد.
احمد پویافر ادامه داد: درهای وارد شده برای تکمیل به کارگاه های در نظرگرفته شده در سطح هرمزگان ارسال شده که یک در به کیش، یکی در بخش هشت بندی میناب و دو در نیز در بندرعباس تکمیل می شود.
وی اضافه کرد: برای تکمیل هر در به پنج میلیارد ریال سرمایه نیاز است که باید با کمک های مردمی تامین شود و به هنگام ورود درها به بندرعباس برخی از بانوان و مردم بندرعباس کمک های خود را وارد صندوق در نظر گرفته شده برای این منظور کردند.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان بندرعباس نیز در این مراسم به خبرنگار ایرنا گفت: کار ساخت بدنه و چوب کاری این درها از اسفند سال گذشته در شهر قم آغاز شده و برای ادامه کار به هرمزگان منتقل شده اند.
علی عارفی افزود: هزینه های باقی مانده مورد نیاز برای تکمیل درهای حرم امام هادی (ع) و امام حسن عسکری (ع) نیازمند کمک های مردمی است.
وی یادآور شد: درها اسفند سال جاری پس از قلم زنی با نقره و مس برای آب طلا کاری به قم ارسال و در اردیبهشت سال آینده مجدد به هرمزگان آورده می شود و با برگزاری مراسم خاصی جهت نصب به سامرا در کشور عراق ارسال می شود.
3219/ 6048**1565
آغازبکار کارگاه ساخت درهای حرم امام هادی(ع)وامام حسن عسکری(ع) دربندرعباس