استاندار یزد: نقادی رسانه ها برای مدیران مزیت است

یزد- ایرنا – استاندار یزد با تاکید بر استفاده از ظرفیت های رسانه ای برای پیشبرد امور استان گفت: شخصا از نقادی رسانه ها استقبال می کنم و نقد منصفانه را برای مدیران یک مزیت و فرصت می دانم که زمینه اصلاح امور را فراهم می سازد.

استاندار یزد: نقادی رسانه ها برای مدیران مزیت است