معاون وزیر کشور: عبور از رکود برنامه اصلی دولت است

تبریز - ایرنا - معاون سیاسی وزارت کشور گفت: با جهت گیری مثبت دولت در مهار سه مشکل تورم، بیکاری و رشد اقتصادی منفی کشور، دولت تدبیر و امید در زمان حاضر به دنبال خروج از رکود اقتصادی است.

معاون وزیر کشور: عبور از رکود برنامه اصلی دولت است