Home

انجمن های فرهنگی، هنری شهرستان فردیس ساماندهی می شوند

کرج-ایرنا-مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد استان البرز گفت: انجمن های فرهنگی، هنری نخستین نیاز فرهنگی فردیس است بنابراین ساماندهی آنها در اولویت فرهنگی قرار می گیرد.