مشکل پرتو درمانی کمبود تجهیزات است

تهران- ایرنا- عضو هیات مدیره انجمن کلینیکال آنکولوژی ایران می گوید، از نظر علمی و اجرایی در روند پرتو درمانی مشکلی در کشور وجود ندارد، اما مساله اصلی کمبود تجهیزات است.

مشکل پرتو درمانی کمبود تجهیزات است