هدف آموزش از راه دور، ایجاد فرصت عادلانه است

تهران- ایرنا- مدیرکل مدارس آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش گفت: ایجاد فرصت عادلانه برای همه دانش آموزان، از اهداف و اصول تغییرناپذیر آموزش و پرورش به وی‍ژه آموزش از راه دور است.

هدف آموزش از راه دور، ایجاد فرصت عادلانه است