Home

اداره حرمین شریفین باید تحت نظر دولت های اسلامی باشد

امام جمعه نیر گفت: خاندان سعودی لیاقت اداره حرمین شریفین را ندارد و حرمین باید تحت نظر هیأتی از دولت های اسلامی باشد.

از: ایرنا
اداره حرمین شریفین باید تحت نظر دولت های اسلامی باشد