اثرمشترک روسیه و آفریقای جنوبی با ایران در تئاتر ارسباران به نمایش در می آید

تبریز- ایرنا- دبیر اجرایی جشنواره ملی تئاتر کوتاه ارسباران از حضور بیش از 400 بازیگر از 26 استان کشور در دهمین جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران در این جشنواره خبر داد و افزود : اثرمشترک روسیه و آفریقای جنوبی با ایران در تئاتر ارسباران به نمایش در می آید.

اثرمشترک روسیه و آفریقای جنوبی با ایران در تئاتر ارسباران به نمایش در می آید