Home

حاشیه های سفر استاندار خوزستان به دزفول

دزفول - ایرنا - دزفول مقصد چهاردهمین سفر استانی استاندار خوزستان بود. سفری با دستور کار فشرده که حاشیه های آن پشت درهای بسته شروع شد و در پشت درهای بسته نیز پایان یافت.