رسیدگی به تخلفات ناشران به استانها تفویض شد

دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵
رسیدگی به تخلفات ناشران به استانها تفویض شد

تهران - ایرنا- رئیس هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تفویض اختیار رسیدگی به تخلفات ناشران به استانها گامی در جهت نظارت دقیق و سریعتر به تخلفات است.

تهران - ایرنا- رئیس هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تفویض اختیار رسیدگی به تخلفات ناشران به استانها گامی در جهت نظارت دقیق و سریعتر به تخلفات است. همایون امیرزاده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه کتاب و ادبیات ایرنا افزود: هیات بدوی رسیدگی به تخلفات ناشران به استانها تفویض شده که بر اساس آن احکام اعضای هیات با پیشنهاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هر استان منصوب می شود.
وی اظهار کرد: مدیرکل،دفتر حقوقی هر استان و یک نفر به نمایندگی از ناشران اعضای اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات ناشران هستند، اما هیات تجدیدنظر معاونت فرهنگی فعال است و در صورتی که آرای صادره مورد اعتراض قرار گیرد، در این هیات بررسی می شود.
امیرزاده با بیان اینکه چهار استان، اعضای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات ناشران را معرفی کرده اند، ادامه داد: احکام اعضای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات ناشران سایر استانها نیز در حال معرفی است.
وی، تمرکز زدایی، نظارت دقیق تر و رسیدگی سریعتر ،کاهش فرآیندها و تسهیل شرایط برای ناشران کشور را از جمله اهداف تفویض اختیار رسیدگی به تخلفات ناشران به استانها عنوان کرد.
امیرزاده گفت: تاکنون هیچ رای خاصی درمورد تخلفات ناشران برای بررسی مجدد به هیات تجدیدنظر معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارایه نشده است.
فراهنگ**9022**1027
رسیدگی به تخلفات ناشران به استانها تفویض شد