خسارت بارندگی های فارس جزیی اعلام شد

شیراز- ایرنا- مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس گفت: خسارت بارندگی های شب گذشته (دهم مرداد) در برخی مناطق این استان از جمله داراب و جهرم بسیار جزیی و در حد افتادن چند درخت و تیر چراغ برق بود.

خسارت بارندگی های فارس جزیی اعلام شد