Home

یک روز در اردوگاه زندانیان ملک‌خاتون؛ تمرین آزادی با لباس کار

تهران - روزنامه ایران - شماره 6277- انگی به نام زندانی! برچسبی که نه تنها خود زندانیان بلکه خانواده‌هایشان از آن رنج می‌برند. وقتی پایت به هر دلیل به زندان باز شد، اسمت می‌شود زندانی.

از: ایرنا
یک روز در اردوگاه زندانیان ملک‌خاتون؛ تمرین آزادی با لباس کار