Home

میزان مشارکت مردم در ورزش های همگانی بیش از دو برابر شده است

تبریز- ایرنا - رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی گفت: ایران ازجمله کشورهای پیشرو در ورزش همگانی است و میزان مشارکت مردم از 9درصد به 21 درصد رسیده است که این نشان از تمایل مردم به ورزش کردن در کشور را دارد.