Home

میزان مشارکت مردم در ورزش های همگانی بیش از دو برابر شده است

تبریز- ایرنا - رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی گفت: ایران ازجمله کشورهای پیشرو در ورزش همگانی است و میزان مشارکت مردم از 9درصد به 21 درصد رسیده است که این نشان از تمایل مردم به ورزش کردن در کشور را دارد.

میزان مشارکت مردم در ورزش های همگانی بیش از دو برابر شده است
  test