Home

امام جمعه مهریز: رسانه های گروهی اخبار صحیح را منعکس کنند

یزد - ایرنا - امام جمعه مهریز گفت: رسانه های گروهی در انعکاس اخبار و گزارشات رسالت بسیار سنگینی بر عهده دارد و باید فقط اخبار صحیح را با سند و مدرک محکم منعکس کنند.

امام جمعه مهریز: رسانه های گروهی اخبار صحیح را منعکس کنند