Home

20 درصد متقاضیان بازسازی مسکن روستایی تسهیلات دریافت کردند

کرج - ایرنا - استاندار البرز گفت: هزار فقره سهمیه تسهیلات بانکی برای بازسازی و مقاوم سازی خانه های روستایی در نظر گرفته شده که تاکنون 369 نفر متقاضی این امر در استان بوده و 20 درصد این تسهیلات را دریافت کرده اند.

20 درصد متقاضیان بازسازی مسکن روستایی تسهیلات دریافت کردند