بهانه های تکراری احسان روزبهانی بعد از شکست

ریو -ایرنا-بوکسور وزن منهای 81 کیلوگرم بعد از وداع زودهنگام از بازی های المپیک 2016، برای چندمین بار در سال های اخیر دلیل شکست و ناکامی خود را ناداوری اعلام کرد.

بهانه های تکراری احسان روزبهانی بعد از شکست