Home

یک میلیارد ریال در ترمیم راه های شهرستان آران و بیدگل هزینه شد

آران و بیدگل ، کاشان - ایرنا - سرپرست اداره راه و شهرسازی آران و بیدگل گفت: عملیات ترمیم راه های مواصلاتی این شهرستان با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد ریال پایان یافت.

یک میلیارد ریال در ترمیم راه های شهرستان آران و بیدگل هزینه شد