به کارگیری دوچرخه در ماموریت های شهری یک اداره کل در خراسان شمالی

دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
به کارگیری دوچرخه در ماموریت های شهری یک اداره کل در خراسان شمالی

شیروان- ایرنا- مدیرکل محیط زیست خراسان شمالی گفت: کارکنان محیط زیست این استان ماموریت های شهری خود را با دوچرخه انجام می دهند.

شیروان- ایرنا- مدیرکل محیط زیست خراسان شمالی گفت: کارکنان محیط زیست این استان ماموریت های شهری خود را با دوچرخه انجام می دهند. سیداصغر مطهری روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به آغاز طرح استفاده از دوچرخه در ماموریت های شهری کارکنان این اداره کل گفت: این طرح در راستای الگوسازی برای حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا برای نخستین بار در کشور اجرا می شود.
وی کمک به کاهش آلودگی هوا و نیز حفظ محیط زیست را از مهم ترین اهداف این طرح عنوان و بیان کرد: یکی از شاخصه های توسعه یافتگی، تغییر و بهبود رفتارهای اجتماعی مردم از جمله فرهنگ ترافیک و صرفه جویی در مصرف سوخت است که امیدواریم فرهنگ استفاده از وسایل عمومی و حمل و نقل غیرموتوری تقویت شود.
مطهری با بیان اینکه یک پویش با عنوان سه شنبه بدون خودرو در کشور راه اندازی شده است افزود: در این طرح از کارکنان، شهروندان و ... می خواهند برای کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست در صورت امکان از خودرو کمتری استفاده و به جای تردد با وسایل نقلیه از دوچرخه استفاده کنند.
مدیرکل محیط زیست خراسان شمالی گفت: هم اکنون این اداره کل در مرحله اول شش دستگاه دوچرخه خریداری کرده که کارکنان این اداره کل از این بعد با شش دستگاه دو چرخه بسیاری از ماموریت های شهری خود را انجام می دهند.
7186/ 6042
به کارگیری دوچرخه در ماموریت های شهری یک اداره کل در خراسان شمالی
jkkjkjkjkj