یک مشاور خانواده : شبکه های اجتماعی ارتباط کلامی خانواده ها را کاهش داده است

بندرعباس – ایرنا – یک مشاور خانواده گفت : شبکه ها اجتماعی موجب کاهش گفت و شنود افراد خانواده با یکدیگر و ارتباط کلامی میان آنان شده است.

یک مشاور خانواده : شبکه های اجتماعی ارتباط کلامی خانواده ها را کاهش داده است