4درصد شهریه دریافتی مدارس غیردولتی به عنوان علی الحساب مالیاتی آنها محسوب می شود

چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
4درصد شهریه دریافتی مدارس غیردولتی به عنوان علی الحساب مالیاتی آنها محسوب می شود

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان مقرر کردند: چهار درصد شهریه دریافتی مدارس غیردولتی به عنوان علی الحساب مالیاتی آنها محسوب شود.

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان مقرر کردند: چهار درصد شهریه دریافتی مدارس غیردولتی به عنوان علی الحساب مالیاتی آنها محسوب شود. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اعاده شده از سوی شورای نگهبان ماده 20 این لایحه را اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس در ماده 20 به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند سالانه معادل 4 درصد از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی ملی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
براساس این مصوبه معادل وجوه واریزی از این محل در اختیار سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی قرار می گیرد تا برای نظارت در مراکز یاد شده و کیفیت بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیر دولتی مناطق محروم و کم برخوردار هزینه شود.
براساس این مصوبه، مبلغ مذکور به عنوان علی الحساب مالیاتی محسوب و در مفاصا حساب مالیاتی آنها منظور می شود.
به گزارش ایرنا، این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش و تحقیقات فرستاده شده بود که نمایندگان در پایان بررسی مواد اعاده شده از شورای نگهبان آن را بررسی و تصویب کردند.
سیام**9103** 1336
4درصد شهریه دریافتی مدارس غیردولتی به عنوان علی الحساب مالیاتی آنها محسوب می شود