Home

50 درصد فاضلاب شهر کرمانشاه به قره سو می ریزد

کرمانشاه- ایرنا- مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان کرمانشاه اعلام کرد که بیش از 50 درصد از فاضلاب شهر کرمانشاه بدون تصفیه شدن به داخل رودخانه قره سو می ریزد.

50 درصد فاضلاب شهر کرمانشاه به قره سو می ریزد