امام جمعه سیرجان: تضعیف نیروی ایمان خیانت است

کرمان - ایرنا - امام جمعه سیرجان گفت: ملت ایران به پشتوانه ایمان، مقابل دشمنان ایستاده و تضعیف نیروی ایمان خیانت است.

امام جمعه سیرجان: تضعیف نیروی ایمان خیانت است