مدیرکل استاندارد فارس:برخی کارخانه ها به رغم اعلام تعطیلی، فعالیت دارند

شیراز- ایرنا- مدیرکل استاندارد استان فارس گفت: این اداره کل بر کارخانه هایی که اعلام می کنند تعطیل هستند نیز نظارت می کند و متوجه شده ایم برخی کارخانه ها با وجود اعلام تعطیلی، همچنان در حال فعالیت هستند.

مدیرکل استاندارد فارس:برخی کارخانه ها به رغم اعلام تعطیلی، فعالیت دارند