Home

حمایت از تولید در روستاها با تسهیلات ارزان قیمت

اردبیل - ایرنا - استاندار اردبیل گفت: پرداخت 15 درصد از کل 18 درصد سود تسهیلات بانکی توسعه تولید در روستاها را دولت تقبل کرده است و تولیدکنندگان باید از این فرصت تاریخی برای خود و رونق روستاهای استان استقبال کنند.

حمایت از تولید در روستاها با تسهیلات ارزان قیمت