Home

هاشمی: 60درصد تسهیلات بانکی کشور مربوط به استان تهران است

تهران - ایرنا - استاندار تهران با بیان اینکه 60 درصد تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک ها به متقاضیان، مربوط به این استان است گفت: 50 درصد سپرده های بانکی سراسر کشور نیز متعلق به استان تهران است.

هاشمی: 60درصد تسهیلات بانکی کشور مربوط به استان تهران است