لغو پرواز 4012 مسیر اهواز- تهران

اهواز- ایرنا - پرواز شماره 4012 مسیر اهواز- تهران که به دلیل نقص فنی هواپیما پس از برخاستن هواپیما مجددا در فرودگاه اهواز به زمین نشست لغو شد.

لغو پرواز 4012 مسیر اهواز- تهران