علاءالدین، منهای یک

تهران- روزنامه شهروند - شماره 921 - دیوارهای بیرونی علاءالدین دیروز و پریروز بعد از 19ماه تخریب شد؛ دیوار‌های پاساژی که وقتی شهرداری می‌خواست در‌سال 93 طبقه هفتم علاءالدین را تخریب کند، «حاجی علاءالدین»، صاحب آن با قاطعیت گفته بود: «نمی‌توانند و اگر تخریب کردند، من ریشم را می‌تراشم.»

از: ایرنا
علاءالدین، منهای یک