شایعه ادغام دانشگاه پیام نور سروآباد در مرکز مریوان واقعیت ندارد

سنندج- ایرنا- رئیس دانشگاه پیام نور استان کردستان با اشاره به حاشیه های به وجود آمده پیرامون دانشگاه پیام نور سروآباد گفت: این دانشگاه همچون گذشته با قوت به فعالیت خود ادامه می دهد و شایعه ادغام آن در پیام نور مرکز مریوان واقعیت ندارد.

شایعه ادغام دانشگاه پیام نور سروآباد در مرکز مریوان واقعیت ندارد