سرپرست فرمانداری: بیماری سالک در قصرشیرین مهار شده است

قصرشیرین- ایرنا- سرپرست فرمانداری قصرشیرین گفت: با تلاش ها و اقدام های پیشگیرانه، بیماری سالک در این شهرستان مرزی به طور کامل مهار شده است.

سرپرست فرمانداری: بیماری سالک در قصرشیرین مهار شده است