آزمون‌های تاریخی موفق «تهران و آنکارا»- رضا هاکان تکین*

روابط ترکیه و ایران بر ریشه‌های عمیق تاریخی و ارزش‌های مشترک فراوانی استوار می‌باشد. از این رو، اصولاً روابط دو کشور مستقل از تغییر دولت‌ها همواره در مسیری نزدیک به یکدیگر پیش رفته است زیرا بین قلب‌های دو ملت پیوندی دوستانه وجود دارد.

از: ایرنا
آزمون‌های تاریخی موفق «تهران و آنکارا»- رضا هاکان تکین*