Home

مانور هوایی چین بر فراز دریای شرقی سرخط روزنامه های چین/ اول شهریور

پکن - ایرنا - انفجار خونین در ترکیه، رزمایش نیروی دریایی چین بر فراز دریای شرقی و پایان بازیهای المپیک سال 2016 در برزیل عناوین مهم برخی از روزنامه های چین در روز دوشنبه اول شهریور ماه است.