Home

مانور هوایی چین بر فراز دریای شرقی سرخط روزنامه های چین/ اول شهریور

پکن - ایرنا - انفجار خونین در ترکیه، رزمایش نیروی دریایی چین بر فراز دریای شرقی و پایان بازیهای المپیک سال 2016 در برزیل عناوین مهم برخی از روزنامه های چین در روز دوشنبه اول شهریور ماه است.

مانور هوایی چین بر فراز دریای شرقی سرخط روزنامه های چین/ اول شهریور