Home

انتقال 10 افراط گرا از زندانی در حومه پاریس به زندان های دیگر

تهران- ایرنا- دست کم 10 نفر که در مورد انگیزه های افراط گرایانه تحت نظارت قرار دارند از بیم تشکیل یک شبکه در زندانی در حومه پاریس به زندانی های دیگر منتقل شدند.