Home

دولت برای رفع مشکل اقتصادی و بیکاری کارهای زیادی انجام داده است

بیرجند - ایرنا - امام جمعه طبس با بیان این که دولت برای حل مشکل اقتصادی و نیز بیکاری کارهای زیادی انجام داده است، گفت: بیکاری مشکل بسیار بزرگی در جامعه است، باید مسئولان با تلاش جمعی نسبت به حل آن تلاش کنند.

دولت برای رفع مشکل اقتصادی و بیکاری کارهای زیادی انجام داده است